Retningslinjer hos IF Nordthy

omkring korrekte årgange på korrekte hold samt dispensation

  • Ved sæsonstart møder spilleren altid op til træning på det hold, som spilleren årgangsvis hører til
  • En spiller kan rykkes en årgang op, hvis det er aftalt mellem trænerne, og det ikke antalsmæssigt ødelægger det for nogle af holdene.
  • Hvis en træner vurderer, at det er bedst for en spiller at rykke en årgang ned, skal træneren for årgangen under kontaktes, og der skal findes ud af, om der er plads til en ekstra spiller. Dette skal også være i samarbejde med spiller /forældre
  • Spillere på dispensation spiller altid på klubbens 2. hold, da det ellers fratager de øvrige spillere muligheden for at vinde turneringen
  • Findes der ikke et 2. hold, vurderes situationen af træneren, sammen med kontaktpersonen fra håndboldudvalget
  • Går en spiller ikke i klasse med sin årgang, er forældrene velkommen til at kontakte håndboldudvalget før sæsonstart, for at høre om mulighederne
  • I IF Nordthy bestræber vi os på, at der er plads til alle. I nogle situationer kan det være svært mht. årgangsopdelt sport, men håndboldudvalget vil gerne kontaktes ved tvivl, så vi kan være behjælpelig med en løsning.

Spørgsmål

Skulle du have nogle spørgsmål er du altid velkommen til at kontakte:

Nicolaj Møller
Tlf.: 23 38 77 20